Naglaa Abdelhalem

الصراحةهابعدشويةعنالليبتقدميه

لانيمحتاجةاتكلمعليكيانتشخصياالاول

شخصيتكاللهمباركفارقةمريحةمخلصةذاتقيمةعندهاايثاروحبالعلموالمساعدةوالنفعللجميع

وديكلهاحاجاتبتفرقمعايااناشخصياكبدايةانياتلقيمنشخصمعلوماتبيكونفياريحيه

ولوهتكلمبقيعنالليبتقدميةفهواللهمباركواخدميكسجميلسهلبسيطوفينفسالوقتعميقوثري

حاجاتمهمكلنانعرفهاونعيشبيها

حبيتتنوعكبتقدميبالانجليزيوبالعربي

بتقدميبمصطلحاتعميقةوبسيطة

عاجبنيانكبتاكديعليالتكامليهمابينا

حبيتمتابعتكبعدالورش

حبيتقيمكتيربتنشريهامليانهحب

الصراحةحبيتكلحاجةبتقدميها

لانهالمستقيمعنديوتنوعكبيخليكيتلمسيكلالقيمالجميلة

دُمتيخيرامماتمنيتي

? بحبك

Share