Salma ElGhozlany

? ..TheBULLET

. برنامج من شهر أغسطس ٢٠١٧ و انا نفسي احضره و لكن ل سف كل مرة كانت الظروف متظبطش

عنه! feedback بسكانعنديإصرارمشعادياناحضرالبرنامجدهبالذاتبالرغممنإنِمكنتشاعرفأيحدخدهقبلكدةولاحتيعندياي

..بسكانجواياحاجةبتقوليانهودهالليانامحتاجاه

لحدماربناكتبلياحجزفيالراوندالرابعةشهرنوڤمبر٢٠١٧ووقتهامنفرحتيبعتلإيمانرفعتصاحبةالبرنامجقولتلهااناأكدتالحج

.زوانشاءاللهيكونهونقطةالتحولفيحياتي

.ودهالليحصلبالظبطكانهونقطةالتحولفيحياتي

.لقيتفيهالليملقتهوشفيايبرنامجاوكورستانيكمحتويوكتأثيردائممعايالحددلوقتي

.غيرنظرتيلنفسيوعرفنيازايممكنأعيشكإنسانةليهاإحتياجاتمشكماكينةطولالوقتعليهاواجبات•

.عرفنيايههيأدواريالليبقومبيهاوازايممكناعملتوازنبينهممنغيرمادورفيهمياخدمنحقدورتاني•

.علمنيازايارتبأولوياتيواعرفايهالليممكناعملهيومياً،أسبوعياً،شهرياًوسنوياً•

.صلحليمفاهيمكتيرغلطكانتمأثرةعلياومقللةمنجودةحياتي•

.فهمنيانالوقتأهمحاجةفيالدنياوقدايهمحتاجةاراقبهواشوفهضايعفيايهوازايممكناستثمركلدقيقةفيهلأنهلورا•

.حمابيرجعشتاني

..الفرقبينThe BULLETوايبرنامجتاني

.. انهبرنامجحقيقي

.فيهخطواتعمليةبسيطةلوطبقناهاصحبنشوففرقكبيرفيحياتناوكماندهبيكونلهتأثيركبيرعليعلاقتنامعالليحوالينا

هومشمجردبرنامجمدته٣اياموبيخلصلأهوتأثيرهبيدومسنينوسنينوالقيمةالعلميةالليفيهأغليبكتيرمنايفلوسممكنندفعهافيه

جروبالمتابعةالليبننضملِهكإنناجواهعيلةكبيرةعندناإنتماءلبعضوطولالوقتبنساعدوندعمبعضمنغيرمانحكمعليبعض

والأهممنكلدهانصاحبةالبرنامجهي”إيمانرفعت”إنسانةصادقة”قدوة”كلالليبتقولهبتعملهوبتشتغلعلينفسهاوبتطورهابقالهاسنين

..رسالةلكلست

لوعايزةتغيريحياتكوتعيشيهاوانتيأوعي،أنضجوأسعد!

The BULLET احضريبرنامج

.أنضميلمجتمعمليانطاقةإيجابيةوحبيساعدكتتقدميوتبقياحسن

Share