Mona Eid

…لمااشتركتفيالبرنامجكنتمتخيلاهطريقةلتنظيمجداوليوميةلإنجازمهامي.. خصوصاًانيكنتمضغوطةدايماًفيالوقت

….. لكناثناءالورشةوشهرالمتابعةبدأتنظرتيللمهامديتتغير،واحساسيبالوقتنفسهكمانبقيمختلف

..واوزعخطةالتنفيذعليمداراليوموالاسبوعوالشهر..بدأتاحدداهدافلنفسيولعلاقاتيولشغفي

…… منخلالخطواتصغيرةواقعية.. واتعلمتاحتفلبانجازاتيحتيلوصغيرة

…وربطالاهدافديبصورةذهنيةجميلةكاندافعليادايماًانياركزواستمتعبالطريقالليهيوصلنيللصورةدي…… و

?……عالتطبيقالمستمراستشعرتنعمةالوقتكهديةمنربنا.. لواحسنتاستغلالها.. هاخدخيرهاوبركتها

وبدأتاستمتعبحياتيلمالقيتوقتلنفسيولعيلتيولهوايتي……… ومنالحاجاتالمفيدةجداللبرنامج:

.. الجروبالليبيجمعكلالمشتركات.. بندعمونشجعبعض

….ونجتمعكلشهرمعايمانعشاننتناقشفيالموضوعاتالليشغلانااوالتحدياتالليقابلتنا

??شكرًاياايمانعليالفرقالكبيرالليعملتيهفيحياةكلواحدةمننا..ربنايجعلهفيميزانحسناتك

Share