Ayaat Nassar

أنا ممتنة لوجودك يا إيمان في حياتي، نعمة كبيرة من ربي

(The Bullet) ابتدى الشوار أني تابعت فيديوهات ليكي كن ِت بتفدينا بيها، وبعدين أول لا أعلنتي عن ورشة الطلقة

كنت عاوزة أحضرها بشدة ولكن كانت بالليل وانتظرت بفارغ الصبر أنها تتعاد بالنهار وربنا يسر لي أني أخدها

الورشة دي كانت نقطة فارقة في حياتي، عرفت نفسي أكتر، ساعديتني أرجع لفطرتي أكتر، اتعلمت إزاي أحسن علقتي

بالوقت ويبقى صديق مش كالسيف إن لم تقطعه قطعك، بقيت أهدى، الستريس والضغط النفسي اللي معيشة نفسي

فيه عرفت سببه إيه وإزاي أتخلص منه وأنا مستمتعة بالرحلة، وأكيد لا بقيت أهدى بقيت أم أفضل وزوجة أفضل

.وإنسانة أفضل

كنتخايفةبعدالورشةإنيأنسىالمعانيالحلوةالليفيهازيمابيحصللحاجاتكتيرةبنشتركفيهاولكنإيمانكانتحريصةأنبعدالورشة

تعملبرنامجمتابعة30

يومعشانتطمنإنناشربناالمعانيكويسولقيتناسكتيرةشبهيفيالكوميونتيالجميلودهزودقيمةالورشةجداًجداً

reflection سنة2018 اعتبرتهاسنةالوعيوالتغييرولقدكان،أخدتالورشةديواتعلمتإزايأعمل

Personal Mission Statement وديعبادةكانبيعملهاسيدناإبراهيم(المحاسبة)،وكمانإزايأكتبمهمتيفيالحياة

“Books into Practice” وفيرمضاناشتركتفيبرنامج”مابأنفسنا”،إزايأعرفأمراضقلبيوإزايأعالجها،وأخيراًأخدتورشة

كانعنديفكرةخاطئةعننفسيإنيمشبحبالقراءةولكنفيالحقيقةأنابحبالتعلمجداجداوكنتمحتاجةتوجيهفيإزايأختارالكتابال

مناسبوأعملإيهبعدلماأقراهعشانمنساهوشويفضلالعلممعايامايطرش

شكراًمنكلقلبيعلىكلمساندةومساعدةبتعمليهاليناوكلعلمبتشاركينابيه

جوزيتيالجنةياأحلىقدوة

أحبكفيالله

Share